Balla D. Károly / Károj

Balla D. Károj író, költő, blogger életrajza

tanulmányok | munkahejek | szerkesztői munka, lap- és könyvkiadás | irodalomszervezés | internetes jelenlét | írói tevékenység | könyvek |szakmai elismerések, díjak | család

Alternatív BDK-életrajzok

Balla D. Károly / Károj
Balla D. Károj/Károly. Balla Csönge fotója, 2011

Weboldalunkon lentebb egy amerikai típusú, >igen részletes életrajz< olvasható, amejet utoljára 2020 januárjában frissítettünk. Rövidebb összefoglalók több hejütt is olvashatók, például:

Rövid el-ipszilonos biográfia a bdk.balladium.hu irodalmi honlapon:

Elipszilon nélküli Önlexikon-szócikk 2017-ből:

Életrajzi ismertető a liberális portál nyitó oldalán (2019):

Balla D. Károj élete és munkássága

Születései különböző források szerint

 • 1956. szeptember 9. Ungvár (Kárpátalja; akkor Szovjetunió, jelenleg Ukrajna)
 • 1957. jan. 17. (uott)

– mindkét adat szerepel a magyar Wikipédiában, lásd: Balla D. Károly

Halálai különböző források szerint

 • 2007. január 17 (forrás: szerzői blog; sikeres virtuális öngyilkosságának dátuma)
 • 2007 (Kárpát-medencei magyar irodalom 1920-tól az ezredfordulóig. Irodalomtörténeti kézikönyv és szöveggyűjtemény – a tanulmányi részben – bezúzott 1. kiadás) – lásd a fénymásolatot alább
 • 2012 (uott, a szöveggyűjteményi részben)
meghalt balla d. károly
Balla D. Károly, a legaktívabb posztumusz író. In: Kárpát-medencei magyar irodalom 1920-tól az ezredfordulóig. Irodalomtörténeti kézikönyv és szöveggyűjtemény. Szerk Takaró Mihály, Méry Ratio kiadó, 2017

Tanulmányok

 • 1974 – szülővárosában érettségizik
 • 1974-1980 – esti tagozaton tanulmányokat fojtat az Ungvári Állami Egyetem fizikai karán (megszakításokkal)
 • 1981-1987- levelező tagozaton tanulmányokat fojtat az Ungvári Állami Egyetem bölcsészeti karán (megszakításokkal)

Munkahejek

 • 1974-1983 – illegális távirdai műszerész az ungvári városi postán
 • 1975-1978 – laboráns az Ungvári Állami Egyetem fizikai karának különböző technológiai laborjaiban
 • 1979-1983 – segédszerkesztő (valójában korrektor) az ukrán tankönyvkiadó (Ragyanszka Skola) ungvári magyar szerkesztőségében
 • 1983-1988 – ugyanott kiadói szerkesztő
 • 1988-1989 – félállású főmunkatárs a Kárpáti Igaz Szónál (az Új Hajtás irodalmi publikációit szerkeszti)
 • 1989-től szabadfoglalkozású, munkaviszony nélkül fojtat írói, szerkesztői, irodalomszervezői, majd 2012-től autodidaktaként SEO-szakértői tevékenységet – lásd lentebb (2002-től fő működési területe az internet; az évek előrehaladtával egyre visszavonultabban él)

Szerkesztői, kiadói munka: lapok, könyvek

 • 1981-1989 – gondozza a Kárpáti Igaz Szó szépirodalmi közleményeit a Lendület (1981-88) és az Új Hajtás (1988-89) c. oldalakon és részt vesz a laptestből kivágható és összefűzhető verseskötetek gondozásában.
 • 1988-1990 – magnókazettákon terjesztett hangos fojóiratot készít MAGÁN/HANGZÓ címen.
 • 1989-1993 – megalapítja és a szerkesztőségből való kiválásáig főszerkesztőként jegyzi az 1944 utáni Kárpátalja első irodalmi fojóiratát, a Hatodik Sípot. Az ennek jogi hátteréül szolgáló Hatodik Síp Alapítványnak is  ő az alapítója; 1993 után lemond alapítói jogairól.
 • 1990-1992 részt vesz a Hatodik Síp Könyvek kiadásában, szerkesztésében, valamint a Mandátum kiadói műhej egyes kiadványainak szerkesztésében.
 • 1992-1995 – megalapítja és vezeti a rendszerváltás utáni első kárpátaljai magyar magánkiadót Galéria Kiadó (később Galéria-Ecriture) néven, amej 30-nál több könyvet jelentet meg és néhány évig 3 fojóiratot ad ki (Pánsíp, Irka, Közoktatás). 1996-tól megszünteti a kiadót
 • 1993-2001/2004 – megalapítja, kiadja és 1997-ig főszerkesztőként jegyzi a Pánsíp című kulturális magazint, később irodalmi fojóiratot, illetve 1999-től utóbbinak UngBereg című almanachját. 2001-től 2004-ig a Pánsíp, több mutáción átesve, internetes irodalmi színtérként működik szerkesztésében
 • 1995-2002/2004 – életre hívja és elnökként vezeti a leginkább kiadóként, könyvforgalmazóként és kulturális szolgáltatóként működő UngBereg Irodalmi és Művelődési Alapítványt. (2002-ben felfüggeszti az Alapítvány működését, amej hivatalosan 2004-ben szűnik meg)
 • az 1990-es évektől 2009-ig alkalomszerűen számos egyéb könyv, antológia, periodika kiadásában, szerkesztésében, összeállításában, előkészítő munkálataiban (pl. tördelés, lektorálás) vesz részt.

Irodalomszervezői munka

A fenti tevékenységekből következőkön kívül a fontosabbak:

 • 1981-1987 – a József Attila Irodalmi Stúdió társelnöke; 1987-1989 – a hasonnevű Alkotóközösség elnöke.
 • 1981 és 2009 számos író-olvasó találkozót és előadókörutat szervez kárpátaljai szerzők részvételével.
 • 1992 – 1996 – szűk körű baráti-szakmai társasága számára elsőként szervez Kárpátalján magyar könyvvásárt, amej néhány év alatt több száz látogatót vonzó és tucatnyi könyves műhej részvételével zajló jelentős kulturális eseménnyé növi ki magát. 1996-ban átadja a rendezés jogát.
 • 1992 és 2002 között kiadói műhejeivel 7-8 alkalommal részt vesz a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a teljes kárpátaljai könyvkínálatot prezentálva.
 • 1995 – megalapítja a Kárpátaljai Magyar Irodalmi Nívódíjat (KÁRMIN-díj), amelyet 2002-ig a Pánsíp szerkesztősége és az UngBereg Alapítvány évente egy vagy több jelentős teljesítményt nyújtó alkotónak ítél oda.
 • 1999 – megalapítja a Váradi-Sternberg János Díjat (2002-ig ez is évenkénti odaítélésre kerül).
 • 2000-2003 – Berniczky Évával megalapítja és vezeti a Pánsíp Irodalmi Szalont.
 • 2001-től kezdődően az interneten szervez irodalmi interakciókat, játékokat.

Webes jelenlét – BDK 100 blogja

 • 1999-ben létrehozza és gondozza az első kárpátaljai magyar weboldalt, az UngBereg Alapítvány honlapját az ingyenes webjump com tárhejen.
 • 2000. decemberében megalapítja és főszerkesztőként jegyzi az első Kárpátalján szerkesztett kulturális honlapot UngParty néven az ingyenes webjump com tárhejen. Ennek részeként létrehozza a korábbi nyomtatott fojóirat, a Pánsíp digitális változatát (netPánsíp néven is ismert), amejet ez időtől újra főszerkesztőként jegyez.
 • 2001 – fejlődő webrendszerének az amerikai székhejű HHRF – Magyar Emberi Jogok Alapítvány kínál tárhejet, ahová át is költözteti oldalait; közel egy évtizeden át fő bázishejeként szolgálnak a hhrf org alatti rendszerei.

  • 2001-2004 – a honlap több egymást követő névváltozattal (UngParty NetCafé, később UngParty Virtuálé) és arculattal hamarosan napi frissítésű, több alrendszert egyesítő irodalmi és kulturális, részben közéleti webmagazinná fejlődik és működésének bő négy éve alatt, magát is beleértve, közel száz szerző összesen kb. ötezer művét publikálja (minden műcímet, pl. az e-könyvek verseit és minden egyes blogbejegyzést külön számolva).
  • 2004 végén átalakítja az UngPartyt, amej 2005-től kezdve már nem közöl külsős anyagokat, majd az elkövetkező évek során egyre inkább csak archívumként működik
 • 2001-től vezeti webnaplóját, amejben előbb csak híreket kommentál, 2002-ről önálló internetes fórummá, többfunkciós bloggá fejleszti UngParty Manzárd néven. A blog 2004-től kezdődően szétfejlődik, új és újabb mutációi születnek más-más tárhejeken.
 • 2004 – közösségi blogírásba fog a NolBlog (a Népszabadság Online blogrendszere) keretében, itt 2006-ban lesz igazán aktív, ekkor társadalmi-közéleti-politikai bejegyzéseit sok százan olvassák.
 • 2005 – blogot nyit a blogter hu portálon, hamarosan a blogközösség egyik hangadójává válik ezres nagyságrendű olvasottság mellett, közös akciókat, játékokat szervez, ám önálló véleménye miatt hamarosan összekülönbözik a blogszolgáltató fő embereivel, akik a közösségi életben, szokatlan módon, maguk is aktívan részt vesznek – így rövidesen felfüggeszti itteni tevékenységét.
 • 2005 – Berniczky Évával elindítja közös írói honlapjukat Kettenklub címen (jelenleg ajánló oldalként és archívumként működik).
 • 2005 – nyarán elindítja a nagy feltűnést keltő Karpaty News c. alternatív (egy ideig álnéven vezetett) hír- és véleményblogot, amejet később többször átalakít, de, mint terve volt, több szerzőt foglalkoztató kollektív bloggá nem tudja tenni. A gonzó újságírás kárpátaljai meghonosítására tett kísérlete eredménytelen maradt.
 • 2006 végén újra átalakítja az UngPartyt, egyben új blogot indít BDK.BLOG.HU néven és címen, amej fokozatosan legfőbb webhejévé válik, majd 2010-től egyre ritkábban frissül
 • 2006 – megvásárolja első saját domainjait: ungparty.net – az évek során kiterjedt web-birodalmat épít alá.
 • 2006 – megvásárolja a balla.biz domaint, amej tematikus oldalak és kisebb rendszerek tucatjainak ad hejet.
 • 2006 – szövegperformanszot mutat be Pécsett blogközvetítéssel; alighanem első alkalom, amikor valaki úgy tart előadást, hogy arról egy heji blogger (Bognár László) élőben nemcsak beszámol, hanem kommunikációt nyit az online olvasók és az előadó között. Részletek: http://pecs.balla.biz/.
 • 2007 – elindítja a Blogarléc c. társasblogot (rövid fellángolás után működése abbamarad)
 • 2007 – blogja nyilvánossága előtt sikeres virtuális öngyilkosságot követ el; azóta minden posztumusz.
 • 2007 – blogjában piréznek vallja magát, ezzel ő lesz az első piréz.
 • 2007-ben a korábbi Kettenklub fojtatásaként elindítja a Manzárd Mű-hely c. oldalt, amej egy ideig az íróházaspár friss szépirodalmi publikációit és a műveikről megjelent kritikákat adja közre.
 • 2008 – egyebek mellett létrehozza a pátriájának értékeit bemutató karpatalja.blog.hu blogot
 • 2009-ben nyitja meg Facebook-profilját. A közösségi szájt rövid idő alatt internetes entitásának fontos attribútumává válik.
 • 2010-ben létrehoz és fojamatosan bővít-gazdagít, aktualizál két önálló írói honlapot: Berniczky Éva | Balla D. Károly – az utóbbi archívumában az utóbbi évtizedek teljes írói archívumát igyekszik elhejezni (ezernél több mű); 2012 óta a szájt, talán a szerző lehetséges halála miatt, csak elvétve frissül.
 • 2010 – új versblogot indít limerikjei, haikui és aforizmái számára.
 • 2010 – irodalmi segédblogot indít: PraePost a prae hu portálon.
 • 2011 – Korábbi legfőbb webhejét bázis bloggá keresztelve új napi blogot indít BDK BLOG néven és létrehozza a BDK ONLINE webmagazint a bdk.hhrf.org cím alatt. Számos egyéb tematikus és kiegészítő blogot is nyit, oldalgyűjteményekbe rendezi írásait.
 • 2012 – műfajteremtő céllal irodalmi pszichodráma-blogot indít
 • 2012 – új és újabb szeméjes és tematikus blogokat, oldalakat indít. Webegységeinek és blogjainak a száma ekkorra már meghaladja a három tucatot. A legfontosabbak jegyzéke többek között itt tekinthető át: Balla D. Károly oldalai
 • 2012 – ettől az évtől fő internetes tevékenységéve (egyben megélhetési forrásává) a keresőoptimalizálás (SEO) válik, ez újabb web-terjeszkedésre sarkallja. További részletek ezen a területen végzett munkájáról a SEO – Honlap-optimalizálás alcím alatt olvashatók.
 • 2012 decemberében két újabb fontos domainnal bővül webes jelenléte: balládium.hu és liberall.hu – mindkettő alatt blogokból és alrendszerekből álló kisebb webuniverzum épül az évek során
 • 2012 – Kölcsönhatások címmel irodalmi blogot indít Berniczky Évával: egymás mondataira reagálva írnak prózai miniatűröket.
 • 2013 – tematikus gyűjtőhejjé válik az ekkor induló kárpátalja.net
 • 2014 – nagyszabású asszociációs játéksorozatot indít blogjában és a Facebookon.
 • 2015 – tovább szaporodnak blogjai és alegységei részben saját tárhejeken, részben ingyenes szolgáltatóknál, ezek kisebb részt szeméjes, irodalmi, kulturális vagy közéleti alakulatok (pl. blog.kárpátalja.net, noteszgep.cafeblog.hu), nagyobb részt keresőmarketing célokat szolgálnak.
 • 2015-2016: újabb domainokkal erősödik a rendszer: elso.xyz –  elsohely.net – ezek alá gazdag tartalom kerül.
 • 2016 – Az UngParty.net portálon 20 éve írtam cím alatt kezdi újrapublikálni az internetes korszaka előtt írt naplójegyzeteit.
 • 2017 – blogjában bejelenti, hogy többé nem használja az el-ipszilont, akciójának nagy internetes feneket kerít.
 • 2018 – új blogot indít aktuális bejegyzései számára: BDK ELIPSZILON NÉLKÜL
 • 2019 – felújítja asszociációs játéksorozatát: a Ludus nevű Facebook-csoportban élénk rejtvényfejtés és -készítés indul.

Webszerkesztői munka (saját honlapjain kívül)

 • 2001-2002 – elkészíti és egy ideig gondozza (az akkori nevén) Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, valamint az Európai Protestáns Szabadegyetem honlapját – a munkát megrendelők rövidesen mindkettőt használaton kívülre hejezik
 • 2004 – elkészíti és gondozza a Markovits Teodóra főszerkesztésben megjelenő Alkarpatraz című webáriumot.
 • 2004-ben az akkor Chicagóban élő költő megbízásából elkészíti és máig gondozza Makkai Ádám írói és kiadói honlapját.
 • 2014-től a honlaptulajdonos megbízásából gondozza a panikbetegseg.org, majd
 • 2019-től a panikbetegseg.info szakmai weboldalt

SEO – Honlap-optimalizálás

 • 2006 – részt vesz az első magyar keresőoptimalizáló versenyben (kulcsszava: pillangószív), mejben weboldalaival az 5., 9. és 10. hejen végez, holott ekkor még szinte semmit sem tud arról, hogyan szerezhet egy weboldal jó hejezést a Google-ban.
 • 2006-2007 – részt vesz a sorrendben második, de első díjazásos magyar keresőoptimalizáló versenyben – a 10. hejen végez.
 • 2007-2009 – baráti szívességből vagy szerény tiszteletdíjért időnként végez SEO-munkákat, majd felhagy ezzel a tevékenységgel, illetve csak a saját lapjait optimalizálja bizonyos kifejezésekre.
 • 2011-től egy új megbízás nyomán a honlap keresőoptimalizálás egyik fő tevékenységévé válik, hobbiból és üzleti célból egyaránt űzi. Lásd még: honlapoptimalizálás
 • 2012-től számos szakmai SEO-blogot és weboldalt indít, többek között:
  • https://honlapoptimalizalas.blog.hu/
  • http://honlapoptimalizalas.blogspot.com/
  • http://linkepites.balladium.hu/
  • http://seo.liberall.hu/google-optimalizalas/
  • http://google.elsohely.net/
  • https://weblap.org/
  • http://honlap.ru/
  • https://honlapseo.cafeblog.hu/
 • 2019-ban blogjainak száma eléri a 100-at (ezekből kb. 25 működik saját domain alatt, kb. 30-30 a blog hu és a blogspot com rendszere alatt fut, a többi egyéb szolgáltatóknál (pl. cafeblog hu, wordpress com)

Írói tevékenység, publikálás | Külön: Könyvek

 • 1973-től jelennek meg versei, novellái, esszéi és közéleti írásai a magyar nyelvterület számos nyomtatott és internetes periodikájában (Fontosabbak és gyakoribbak az utóbbi 25 évből: Árgus, Bárka, Beszélő, Csillagszálló, Debreceni Disputa, Élet és Irodalom, Erdélyi Terasz, Eső, Forrás, Holmi, HVG, Irodalmi Jelen, Kafé Főnix, 2000, Korunk, Látó, Litera, Mozgó Világ, Népszabadság, Népszava, Opus, Orbis, Pannon Tükör, Papiruszportál, Parnasszus, Prae, Spanyolnátha, Terasz, Új Holnap, Új Szó, Üzenet, Várucca Műhely, Várad, Véletlen Balett, Vigilia, zEtna…).
 • 1976-tól szerepel különböző antológiákban, gyűjteményes kiadványokban. A jelentősebbek: Vergődő szél, Hét évszázad magyar versei, A mi nyelvünk, Szép versek, In Quest of the Miracle Stag, Eurovízió…
 • 1979-től 2013-ig terjedő műjegyzékében 30 önálló könyv szerepel
 • 2002-től saját szerkesztésű honlapjain rendszeresen publikálja friss jegyzeteit és újraközli másutt megjelent írásait
 • 2004-2009: három sajtóorgánum közli rendszerességgel írásait: a Mozgó Világban naplójegyzetei, a Népszava Szép Szó mellékletében novellái és tárcái (2007-ig) , a pozsonyi  Új Szóban piblicisztikái jelennek meg havi rendszerességgel.
 • 2006 decemberétől új felépétésű komplex blogot indít BDK.BLOG.HU néven és címen. A webhej egyesíti a kultblog, közblog, íróblog, magánblog és játékblog kategóriáit. Ezen a webhejen naponta jelentkezik új jegyzeteivel, illetve fojamatosan újraközli más orgánumokban megjelent írásait.
 • 2007. január 17-én virtuális öngyilkosságot követ el, azóta posztumusz műveit írja és publikálja.
 • 2007. őszén megbizonyosodik arról, hogy igazi író: alkotói válságba kerül
 • 2008-2009. Főleg haikuk é szonettek kerülnek ki keze alól, megírja harmadik regényét (Tejmozi)
 • 2010 – egyebek mellett limerikeket ír, lásd: Kárpáti limerikek
 • 2010 – új műfajjal próbálkozik, a rövid történeteket, minimáknak, illetve, vállalva a fogalmi zavart, posztmodern koanoknak nevezi.
 • 2011 – Tejmozi c. regényét kiadja a Magvető. A számos elismerő szakmai kritika és olvasói visszajelzés meggyőzi arról, hogy valóban íróvá érett.
 • 2011 – műfajteremtő kísérlete: Abszurd pszichodráma
 • 2012 – 2019 – élénk irodalmi tevékenysége látványosan alábbhagy, csak el-elvétve publikál friss írást külső orgánumokban; újabb verseit csak blogjaiban közli; úgy tűnik, mintha lassan kivonulna az irodalomból
 • 2019-ben váratlanul felélénkül publikációs kedve, a Litera tucatnyi új árást közöl tőle (versek, versfordítások, naplójegyzetek, visszaemlékezés-esszé, interjú), új verseit és novelláját hozza az Élet és Irodalom.

Performance, imagináció, avantgárd, vizuális költészet

A kamaszkori kísérletek utáni hosszú szünetet követően és a közbülső időszak ritka alkalmaihoz visszatérve főleg negyvenes éveinek második felében fordul újra az avantgárd, a művészi kísérletezés és az irodalmi szerepjátékok felé. Főbb érdeklődési körét a művészi eszközökkel létrehozott Semmi, a megszerkesztett, megjelenített hiány képezi. Ezen túlmenően a komplex létezés irodalmi megragadhatósága foglalkoztatja, illetve az ezen létezés valós és imaginárius szférái közötti átjárások lehetőségeit kutatja. Foglalkoztatja a beavatkozó művészet elmélete is. Főbb eredményei e területen:

 • 1989-től foglalkozik Tsúszó életművével
 • 2005 – Szembesülés. Fragmentumok egy hiányregény környezetéből (Könyv)
 • 2006 – Az önmagát mintázó torzó. (Szövegperformance, Pécs)
 • 2007 – A semmi apoteózisa. Prezentáció és összművészeti performance, számos késérőrendezvénnyel. (Interakció és virtuális előadás)
 • 2010 -től Önhalálhírek
 • 2011 – a Virtuális megelőzöttség
 • 2012 – Cecil M. Jeopardy és Muhammed Balfas  legteljesebb magyar nyelvű életrajzának elkészítése

Vizuális munkák

Bár saját bevallása szerint a legelemibb rajzkészséggel sem rendelkezik, fotóival, montázsaival, képverseivel elért bizonyos sikereket.

 • 1989 – Arc és Fal. Triptichon, kiállítva Kecskeméten, a Forrás fojóirat szervezte kiállításon
 • 1992 – 12 képvers. Kiállítás Ungváron, a Galéria Kisvállalat szervezésében. (Mind a 12 szépen bekeretezett, 40 × 60 cm-es színes munkáját ellopták a galéria raktárából.)
 • 1990-től képversei, grafikái különböző periodikákban jelennek meg (Élet és Irodalom, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó, Hatodik Síp, Pánsíp, Magyar Műhely, Spanyolnátha, Káfé)
 • 1993-tól több könyvborítóját maga tervezi
 • 1996 – Árokszélen c. kötetében 10 képversének a megjelenése
 • 2007 – egy montázsa bekerül a Közép-Európai Digitális Üzenet c. vernisszázsra (Kaposvár)
 • 2007 – a VersMegálló projekt keretében 2 montázsából plakát készül, mejeket Pécs buszmegállóiban hejeznek el.
 • 2008 – Egy képverse bekerül az Irodalom_12 c. tankönyvbe.
 • 2009 – Harmadvalaki c. kötetében 5 színes képverse kapott hejet.
 • 2011 – Nyolc és Fellini, Költészet napja 2011

Tagság a jelentősebb szakmai testületekben

 • 1984-től 2017-es kilépéséig az Ukrajnai Írószövetség tagja. A testületből Berniczky Évával együtt lépett ki a kisebbségellenes új ukrán oktatási törvény bevezetése elleni tiltakozásul.
 • 1993-tól 2004-es kilépéséig a Magyar Írószövetség rendkívüli majd rendes, 1995-től választmányi tagja, 2002-től a Költői Szakosztáj elnökségi tagja, megalakulásától 2000-ig a kárpátaljai írócsoport elnöke. 2004 márciusában minden tisztségéről lemond és kilép az Írószövetségből. Ennek oka: az Írószövetség, többek követelése ellenére, semmijen hivatalos formában nem határolódott el Döbrentei Kornél antiszemita gyűlöletbeszédétől.

Fontosabb szakmai elismerések

 • 1990 – Móricz Zsigmond-ösztöndíj
 • 1993 – Berzsenyi-díj
 • 1994 – az MTI-PRESS tárcapájázatának különdíja
 • 1995 – a Quasimodo Költőverseny különdíja
 • 1996 – Arany János-jutalom
 • 1997 – a Holmi novellapájázatának díja
 • 1998 – a Quasimodo Költőverseny fődíja (Quasimodo-emlékdíj)
 • 1998 – a Nemzeti Kulturális Alap ösztöndíja
 • 1988 – a Magyar Napló esszépájázatának nagydíja
 • 1999 – a Magyar Írószövetség és a Honvédelmi Minisztérium irodalmi pájázatának különdíja
 • 1999 – a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület és a Szombat szerkesztősége novellapájázatának I. díja
 • 1999 – a Nagy Lajos Alapítvány díja
 • 2000 – József Attila-díj
 • 2000 – a József Attila Színház drámaíró versenyének gyorsasági és közönségdíja
 • 2001 – az Üzenet c. fojóirat és a zEtna webmagazin Kosztolányi-pájázatának II. díja
 • 2001 – az Orbis c. fojóirat és a zEtna webmagazin novellapájázatának I. hejezése
 • 2002 – Lilla-díj
 • 2004 – Zynthanova város Magisztrátusának Pro, illetve Kontra Urbe díja
 • 2004 – Székely János-ösztöndíj
 • 2006 – Lilla-díj (másodszor)
 • 2006 – Potusnyák-díj
 • 2007 – A Mozgó Világ 2006. évi nívódíja
 • 2008 – A Nemzeti Kulturális Alap alkotói ösztöndíja

Család

 • Édesapja: Balla László (1927-2010) író, szerkesztő, kultúrpolitikus
 • Édesanyja: Balla Lászlóné szül. Róna Margit (1925-2008)
 • Felesége: Berniczky Éva (1962), író, szerkesztő
 • Gyermekei: Balla Kolos (1985) programozó matematikus és Balla Csönge (1988) szociológus, tervezőgrafikus
 • Testvére: Hazslinszky Elek (1945) nyugalmazott híradástechnikai mérnök
 • Nagybátyja: Balla Pál (1930-2008) festőművész

< vissza a főoldalra