Az ügy részleteiről megkérdeztük Gajdos Istvánt, az UMDSZ elnökét, aki elmondta, hogy az UKJA és a Szülőföld Alap közötti szerződés felmondásának okairól a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség és Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága 2009. április 23-án kelt leveléből tájékozódtak, amely ekképpen fogalmaz: "A felmondás indoka, hogy az Alapítvány a támogatási szerződés II. 4 pontjában meghatározott elszámolási kötelezettségnek nem tett maradéktalanul eleget, a III. 1. pontban a pályázattal összefüggő működési költségek fedezésére előírt keretet engedély nélkül túllépte, a jelzett hiányosságokat pedig többszöri felszólítás ellenére sem orvosolta. Ezen túlmenően egyes esetekben megalapozatlanul, forráshiányra hivatkozva jelentős késedelemmel teljesítette a kérelmezők felé fennálló fizetési kötelezettségeit."

"Mivel a Szülőföld Alap Iroda felszólította az Unió Kárpátaljai Jótékonysági Alapítványt egy záró elszámolás elkészítésére, kezdeményeztük az Unió Kárpátaljai Jótékonysági Alapítvány ellenőrző bizottságánál egy előzetes vizsgálat lebonyolítását, ami időközben meg is történt - jelezte Gajdos István. - A jelentést a bizottság elnöke az UMDSZ elnöksége elé tárta, amely az iratban foglaltakból kiindulva megbízta a szövetség Országos Ellenőrző Bizottságát egy teljes körű, mindenre kiterjedő ellenőrzés lefolytatására. Mivel az Unió Kárpátaljai Jótékonysági Alapítvány ellenőrzése csupán előzetes volt, így nem terjedhetett ki minden momentumra, ezért ezekből nem szeretnék csupán részleteket kiragadni, egyébiránt az UMDSZ elnökségének döntése alapján a teljes körű vizsgálat lezártáig ezek az adatok nem nyilvánosak. Összességében az előzetes vizsgálat eredménye alátámasztja azokat a felvetéseket, amelyeket a Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkára fogalmazott meg levelében."

Arra a kérdésünkre, hogy megítélésük szerint jogilag büntetendő cselekményekről van-e szó, a politikus elmondta: "Ennek megítélése nem tartozik az UMDSZ elnökségének hatáskörébe. Az ellenőrző bizottság teljes körű vizsgálatát követően szándékunkban áll a megfelelő ellenőrző és jogvédő szervekhez fordulni, amelyek hatáskörébe tartozik a büntetőjogi felelősség megállapítása."

Azzal kapcsolatban, hogy voltak-e már korábban is arra utaló jelek, hogy az UKJA nem teljesíti vállalt kötelezettségeit, Gajdos István közölte: "Az első jelek február végén jelentkeztek, amikor számos magánember kereste meg szövetségünket, akik a kifizetésekben tapasztalt fennakadások okáról érdeklődtek. Az Unió Kárpátaljai Jótékonysági Alapítvány március második felében nyújtotta be elszámolását a Szülőföld Alap Irodához. A Szülőföld Alap Iroda ekkor jelezte, hogy számos problémát tapasztaltak az elszámolások vizsgálata során. Többszöri szóbeli felszólítás ellenére az alapítvány vezetősége továbbra sem küszöbölte ki azokat a hiányosságokat, amelyek az elszámolási dokumentációban szerepeltek. Az UMDSZ elnökségének a problémák orvoslásával kapcsolatos érdeklődésére Dupka György alapítványi elnök megnyugtató válaszokat adott, mondván a hiányosságok technikai jellegűek, amelyeket záros határidőn belül megoldanak. Mivel erre a kijelölt időpontig nem került sor, döntött úgy a szakállamtitkár, hogy a támogatási szerződést felbontja."

Arra vonatkozóan, hogy vannak-e kárvallottjai a történteknek, s ha igen, kárpótolják-e őket, Gajdos István elmondta, hogy a jelenlegi átszervezések egyik lényeges momentuma, hogy minden pályázó - igaz, kisebb időbeli csúszással -, megkapja a magyar-magyar kapcsolattartási támogatási összeget. "Ami azt jelenti, hogy anyagi kára egyetlen pályázónak sem származik az ügyből" - tette hozzá.

Szerettük volna megkérdezni az eset kapcsán Dupka Györgyöt is, az UKJA elnökének, az UMDSZ általános és ügyvezető alelnökének telefonja azonban nem válaszolt...

Az UMDSZ által kezdeményezett belső vizsgálatnak július 1-jéig kell eredményt felmutatnia, a jelek szerint azonban az elnökségnél nem táplálhatnak sok kétséget az ügyben szereplő vezetőik érintettségét illetően. Erre utal, hogy a Kárpáti Igaz Szó tudósítása szerint "A testület (azaz az UMDSZ elnöksége - a szerk.) határozottan elzárkózik az érintettektől, s a vizsgálat időszakára felfüggeszti az Unió Jótékonysági Alapítvány elnökének, Dupka Györgynek, valamint az Alapítvány főkönyvelőjének, Turóczy Istvánnak az UMDSZ-tagságát, s ezzel párhuzamosan felfüggeszti az említett személyeket valamennyi, az országos szervezetben betöltött választott vagy kinevezett tisztségéből". Figyelemre méltó adalék a történtekhez, hogy információink szerint Turóczy Istvánnak, az UMDSZ ungvári városi szervezete alelnökének a kilencvenes években már meggyűlt a baja a jogvédő szervekkel.

Az ügyhöz kapcsolódó hír, hogy az UMDSZ elnöksége úgy döntött, a visszaélések miatt Beregszászba áthelyezett központi információs iroda élére Kincs Gergelyt, Kincs Gábor UMDSZ-alelnök fiát nevezi ki.

Az Unió Alapítvány "előéletéből"

Az Unió Kárpátaljai Jótékonysági Alapítványt (UKJA) eredetileg a Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) közösen alapította 2008-ban az úgynevezett kapcsolattartási támogatás folyósítására, melynek keretében a magyar igazolvánnyal és hozzátartozói igazolvánnyal rendelkezők visszaigényelhetik a schengeni vízum díjának és járulékos költségeinek egy részét. A két szervezet részletekbe menően megegyezett a kivitelezés módjáról is, amelynek alapelve - ahogyan az Alapítvány egész szerkezetének és működésének is - a paritás és a konszenzus lett volna. A megegyezés, a kárpátaljai magyarság javára történő együttműködés érdekében a KMKSZ azt is elfogadta, hogy az UKJA élére az UMDSZ delegáljon elnököt.

Ám nem sokkal később kiderült, a budapesti Miniszterelnöki Hivatalban ragaszkodtak ahhoz, hogy a támogatás folyósítását kizárólag a korábban az UMDSZ-nek átjátszott információs irodák végezzék, azzal a meglehetősen átlátszó indoklással, hogy az információs irodák "nem politikai célt szolgáló szervezetek"... Miután az UMDSZ ezzel felrúgta a korábbi megállapodásban rögzített elveket, a KMKSZ kivonult az Alapítványból, az UKJA munkájában azóta sem vett részt.

hk


szövegmásolat a Kárpátalja Online cikkéről | a Kárpáti Vipera biztonsági mentése | ungvár-kárpátalja-ukrajna | arvisura.honlap optimalizálás seo | a nagyotmondó dupka györgy